Kancelaria w oparciu o wieloletnie doświadczenie świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

„Reprezentuje moich Klientów efektywnie i profesjonalnie.”

Fus Piotr

ODSZKODOWANIA
PRAWO GOSPODARCZE
NIERUCHOMOŚCI &PROCES BUDOWLANY
KARNE
RODZINNE
UPADŁOŚCI
CYWILNE
rawpixel-592442-unsplash-copyright-min.jpg

Wszystko, co robię to z myślą o moich Klientach

Witam w Kancelarii

Obszary działania kancelarii

Czyli Co Oferuję

pexels-sora-shimazaki-5668481
Prawo cywilne
 • reprezentacja  Klientów w postępowaniach przedsądowych, sądowych oraz egzekucyjnych,
 • sprawy o zapłatę,
 • zniesienie współwłasności,
 • stwierdzenie i dział spadku, zachowek
 • ochronę dóbr osobistych,
 • sporządzanie projektów umów
rawpixel-567016-unsplash-copyright-min.jpg
Prawo gospodarcze
 • prowadzenie stałej obsługi przedsiębiorstwa,
 • zawiązanie, rejestracja oraz likwidacja spółek,
 •  przygotowywanie projektów uchwał organów spółek,
 • prowadzenie zgromadzeń zgromadzeń wspólników,
 • udział w negocjacjach handlowych,
 • egzekwowanie wierzytelności.
selective focus of bankruptcy form, gavel, calculator and coins on brown wooden table
Prawo upadłościowe i naprawcze.
 • reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych, układowych i restrukturyzacyjnych,
 • sporządzanie wniosków o upadłość przedsiębiorców oraz konsumentów.
 • udział w negocjacjach propozycji układowych                   i restrukturyzacyjnych
clipboard with compensation claim form and red helmet on office desk
Odszkodowania.

Pomagamy m.in. w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy, stały oraz pobyt tolerowany ze względów humanitarnych (legalizacja pobytu).  Prowadzę sprawy cywilne i karne z udziałem cudzoziemców. Pomagam w zakładaniu i rejestracji spółek z udziałem podmiotów zagranicznych. Udzielam porad prawnych.

A arrested, handcuffed man with clasped hands reads a book about law, hoping to find a way to defend himself.
Prawo karne.

Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej. Świadczy pomoc na każdym etapie postępowania prokuratorskiego i sądowego we wszystkich rodzajach przestępstw. Nadto Kancelaria służy pomocą w zakresie prowadzenia wewnętrznych dochodzeń u Klienta.

Wooden toy family and judge mallet close up. Family divorce concept
Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych, w szczególności w sprawach o separację, rozwód, alimenty, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej zarówno w sprawach krajowych jak i w sprawach z elementem transgranicznym.

alvaro-serrano-133360-unsplash-copyright.jpg
Nieruchomości i proces budowlany.
 • badania stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie projektów umów nabycia nieruchomości, reprezentacja w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości,
 • ustalania i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości,

O mnie

„Reprezentuje moich Klientów efektywnie i profesjonalnie.”

kontakt